In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מטה הפעילות הבינלאומית

  תשובות לשאלות נפוצות על שלוחות לאומי בעולם

   

   אני שוקל להרחיב את הפעילות העסקית שלי. האם ניתן לפתוח חשבון עסקי בלאומי בחו"ל?
  ללאומי חברות בנות הפרושות במוקדים פיננסים בעולם ומתפקדות כבנקים מקומיים במקום מושבם.
  ניתן לפתוח חשבון עסקי בלאומי ארה"ב, ולאומי בריטניה.

  שם תקבל מגוון רחב של שירותים בנקאיים לניהול החשבון העסקי, כולל שירותי ניהול תזרים מזומנים, מימון, סחר בינלאומי ועוד (שירותים מסויימים ניתנים רק בחלק מהשלוחות).

   

  החלטתי לפתוח חשבון עסקי בארה"ב. מה אני צריך לעשות?

  ללאומי חברה בת בבעלות מלאה בארה"ב - Bank Leumi USA. פתיחת חשבון בנק בארה"ב תלויה בהתאמה של הפעילות העסקית של החברה לקווי העסקים של הבנק בחו"ל. פנה למנהל קשרי הלקוחות שלך בלאומי לקבלת מידע וקישור לגורמים הבנקאיים המתאימים בקבוצת לאומי.

   

  מה היתרון בפתיחת חשבון בחו"ל בבנק מקבוצת לאומי?
  מעבר לכך, שמדובר בבנקים מקומיים לכל דבר, בכל אחד מהבנקים של לאומי בחו"ל קיים "דסק ישראלי" עם בנקאים מקצועיים דוברי עברית ושפת המקום, שמכירים הן את התרבות העסקית המקומית והן את זו הישראלית ונמצאים איתך בקשר אישי.

   

  הלקוחות שלי לא מעוניינים להעביר כסף לישראל ולא רוצים קשר עם בנק ישראלי ...
  אין בעיה. הבנקים בחו"ל מקבוצת לאומי רשומים כחברות מקומיות. לדוגמא, בנק לאומי UK רשום ופועל כבנק בריטי לכל דבר בכפוף לרגולציה והפיקוח המקומי.

   

  האם אני חייב לנסוע לחו"ל כדי לפתוח חשבון באחד מהבנקים של לאומי בחו"ל?
  לא. אם פרופיל הלקוח שלך מתאים לפתיחת חשבון באחד מהבנקים של לאומי בחו"ל, תוכל לחתום על הניירת לפתיחת החשבון בפני נציג של לאומי בישראל. פנה למנהל קשרי הלקוחות שלך בלאומי לקבלת מידע וקישור לגורמים הבנקאיים המתאימים בקבוצת לאומי.
  במהלך פתיחת החשבון יפנה אליך איש קשר מהבנק בחו"ל שמולו תנהל את פעילותך באמצעים האלקטרוניים המקובלים. לכל הבנקים יש מערכות ממוחשבות שבאמצעותן תוכל להתעדכן לגבי מצב החשבון ולבצע פעולות שונות.

   

  אני מעוניין להשקיע בחו"ל חלק מכספי ההשקעה של החברה שבבעלותי. מה המענה שאוכל לקבל מקבוצת לאומי?
  בכל אחד מהבנקים בחו"ל מקבוצת לאומי ישנן יחידות לבנקאות פרטית וחדרי עסקאות המציעים מגוון רחב של מוצרי השקעה. אלה יותאמו לצרכי ההשקעה שלך.

   

  האם הבנקים בחו"ל מציעים את ביטוח הפקדונות הנהוג במדינות בו הן פעילות?
  כן, כל חברות הבנות של לאומי מציעות את ביטוח הפקדונות הנהוג במדינה בה הן פועלות.

   

  כניסה לחשבונך