In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  עסקאות השאלה להגדלת התשואה

  ללאומי יש מאגר גדול של משאילים ושואלים. פעילות באמצעות המאגר מאפשרת ללקוחות הבנק בעלי תיק השקעות גדול ומגוון, לשמש כמשאילים ולהגדיל בכך את הסיכוי לתשואה עודפת. עבור השואלים, מתאפשרת בכך עסקת מימון כחלופה לאשראי שמספק הבנק או כאפשרות לרווח ספקולטיבי הנגזר הפרשי שערים.

   

  איך זה עובד?
  תיק ההשקעות של חברה או גוף מוסדי כולל ניירות ערך מסוגים שונים. כידוע, כל עוד לא נמכר נייר הערך, התשואה הנובעת מעליית ערכו נשארת "על הנייר" בלבד. אולם מה יכולה לעשות חברה שרוצה ל"אכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה"? כלומר, להרוויח גם מהחזקת המניה ללא צורך למכור אותה בפועל? להשאיל את המניה לשואל שיקבל את הזכות לסחור בה למשך תקופה מוגדרת.

   

  עבור ההשאלה תקבל החברה המשאילה דמי השאלה ובכך תהנה מתשואה נוספת לתקופה בה מוחזק הנייר. הדבר דומה לבעל נכס פיזי (חנות או משרד) המשכיר את הנכס לתקופה מוגדרת ונהנה מפירות ההשכרה. החיסרון בעסקה זו הוא שהחברה המשאילה לא תוכל למכור את המניה המושאלת בתקופת ההשאלה.

   

  מקור הרווח של השואל
  מנגד, השואל של נייר הערך מקבל, תמורת עמלה, את הזכות לסחור בנייר הערך כאילו היה בעליו המקורי. השואל מאמין שבתקופת ההשאלה הוא יצליח להפיק מנייר הערך תשואה העולה על עמלת ההשאלה.

   

  מבחינתו מדובר כמובן בעסקה כדאית: השואל צופה ששער נייר הערך שאותו שאל עתיד לרדת במהלך תקופת ההשאלה, ולכן מחיר המכירה יהיה גבוה ממחיר הקניה. לקוחות המשמשים כשואלים בעסקאות השאלה, הם על פי רוב:

  • ספקולנטים המתמחים במכירה בחסר (שורט, selling short). סוחרים אלו מאמינים שהעסקה כדאית עבורם מאחר שהם צופים ששער נייר הערך שאותו שאלו עתיד לרדת במהלך תקופת ההשאלה, ולכן מחיר המכירה יהיה גבוה ממחיר הקניה העתידי של הנייר. בתום תקופת ההשאלה המוסכמת, השואל קונה את נייר הערך בחזרה ומחזיר אותו לבעליו.
  • מבצעי עסקת מימון – לקוחות אלו משתמשים בשאילת איגרת חוב דוגמת מק"מ (מלוה קצר מועד) ומכירתו בשוק לקבלת מזומן, כסוג של הלוואה תמורת בטחונות מתאימים ותשלום ריבית.
   במקרה זה השואל קיבל מימון באמצעות מכירת המק"מ בבורסה ובמועד פדיון המק"מ ישלם סכום ידוע מראש (הסכום שישולם הוא תשואת המק"מ למשאיל בתוספת עמלת ההשאלה).

   

  בעל מניות או כל נכס סחיר המעוניין להצטרף למאגר המשאילים יכול לעשות זאת באמצעות פניה לחדר עסקאות ני"ע ישראליים.

  כניסה לחשבונך