האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 

החל מפרסום מדד ינואר 2011 שונתה תקופת הבסיס של המדד. תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2010 (= 100.0 נקודות). ניתן לקשר את המדד המעודכן למדד הקודם (בסיס 2008= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדד המעודכן (לפי בסיס 2010 = 100.0 נקודות) במקדם קשר השווה ל-1.061.