DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

רשימת מוטבים בסחר בינלאומי

מעתה תוכלו להגדיר רשימת מוטבים הכוללת תקרות סכומים להעברות וסוג מטבע להעברות בסחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים.

 

השירות החדש מאפשר לבצע תשלומים בסחר בינלאומי והעברות מט"ח באופן מהיר, למוטבים שבחרתם ולצפות באופן מיידי בהודעת הסוויפט.

 

 

כיצד מצטרפים לשירות:

 

עליך להגיע לסניף עם טופס 318-44 הטופס המצורף ועם תדפיס דו"ח המוטבים המדווחים לך ממערכת גלישה/גישה  ישירה.

 

שים לב: ליד כל מוטב אותו תרצה להגדיר ברשימה יש לציין את תקרת הסכום להעברה בודדת וסוג מטבע התקרה להעברה.

 

לחילופין תוכל למלא את טופס 318-44 הטופס המצורף ולהגיע עימו לסניף.