In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  Digital Factoring

  לאומי מאפשר לך להקדים תשלום דחוי מלקוחות מכל מקום ובכל זמן

   

  עסקת Factoring  מאפשרת לעסק שלכם לצמוח ולהתפתח, ליהנות מנזילות מיידית ושליטה טובה יותר בתזרים המזומנים.
  וכדי שזה יהיה פשוט , יעיל ומהיר העסקאות מתבצעות בדיגיטל – מכל מקום ובכל זמן שנוח לכם.

   

  מהי עסקת Factoring?

  עסקה המאפשרת לכם למכור ללאומי חובות של לקוחותיכם בארץ ובחו"ל ולקבל תמורתם מזומן ובכך להקדים את התשלום הדחוי.
  הקדמת התשלום בלאומי בשיעור של עד  100% מסכום החשבונית (כולל מע"מ)
  החוב הינו עבור סחורה/שירות שכבר ניתנה ושהוצאה בגינה חשבונית.
  לאומי רוכש את החוב ללא זכות חזרה אליכם (הספק) במקרה של כשל פיננסי של החייב.

   

  איך זה עובד?

  אתם מוכרים ללאומי את הזכויות לקבלת הכספים מהחייבים שלכם.
  במועד ביצוע העסקה* יזוכה חשבונכם בסכום החוב שמכרתם בניכוי ריבית מראש ותשלום עמלה.  הריבית נקבעת על בסיס הפריים או הליבור.
  תודיעו לחייב שהחוב הוסב ללאומי, אלא אם לאומי הסכים אחרת.
  במועד פירעון החוב ישלם החייב ישירות לחשבון בלאומי.
   

  לעיתים הבנק ידרוש קיומו של ביטוח אשראי לצורך העסקה. אין לכם פוליסת ביטוח אשראי ? נוכל להציע לכם פתרונות מתקדמים. 


  למה Factoring כדאי?
   

  • נזילות מיידית
  • פתרון מימוני נוסף ומשלים לאשראי הבנקאי
  • כלי לניהול מאזן החברה
  • הקטנת החשיפה לחייבים
  • גמישות בתנאי האשראי לחייבים


  למי  פונים?
  למנהל הלקוחות בסניף.


  * אישור כל עסקה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק

   

  כיצד מבצעים עסקה ב- Digital Factoring?

   

   

  כניסה לחשבונך