DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

מדד המחירים לצרכן

החל מפרסום מדד ינואר 2017 משתנה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2016 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדדים הישנים (לפי בסיס 2014 = 100.0 נקודות) לסדרה החדשה (2016= 100.0 נקודות) על ידי חילוק המדדים הישנים במקדם קשר השווה ל- 0.989.

 

מדד תשומות הבנייה

החל מפרסום מדד אוגוסט 2011 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה הנה מדד יולי 2011 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדד המעודכן (בסיס יולי 2011 = 100.0 נקודות) למדד הקודם
(בסיס ינואר 2004= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדד המעודכן במקדם קשר השווה ל-1.323