In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  לאומי בעולם

  לאומי איתך ברחבי העולם

  לאומי מציע לך מגוון רחב של מוצרים בנקאיים, פתרונות בלעדיים ואפיקי השקעה חדשים לקידום פעילותך הבינלאומית, באמצעות שלוחות הבנק בחו"ל.

   

  השלוחות מאוגדות בחו"ל כבנקים מקומיים מקבוצת לאומי, הממוקמים בצמתים מרכזיים של הפעילות הפיננסית בעולם.

   

  קבוצת לאומי תשמח ללוות אותך בעת הרחבת עסקיך בחו"ל, ולאפשר גם לך ליהנות ממוניטין של שירות, אמינות ומומחיות בטיפול בצרכיך הפיננסיים, ממנו נהנים לקוחות לאומי בכל רחבי העולם.

   

  width= מדברים "ישראלית"

  בכל שלוחה פועל דסק ישראלי ובו צוות בנקאים דוברי עברית והשפה המקומית, המכירים היטב את השוק המקומי שבו הם פעילים, במקביל להיכרותם את תרבות העסקים הישראלית.

   

  הצוות המתמחה בשרות ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, מאפשר לך למנף את הידע והניסיון שנצבר על-ידו, לטובת ההתפתחות העסקית שלך בחו"ל

   

  width= ליווי בנקאי כולל

  הפעילות כוללת מגוון שירותים פיננסיים מתקדמים המוענקים לחברות Middle Market ולתאגידים (Corporate) בהתאם לצרכים ולאופי הפעילות של החברה.

   

  השירותים כוללים בין השאר: מימון נדל"ן לחברות, מימון מסחרי, פקטורינג ועוד

   

  width= לפריסת הסניפים, השלוחות והנציגויות של לאומי ברחבי העולם ודרכי ההתקשרות אליהן: מפת הפריסה הגלובאלית

   

   

   

  חברה בת עצמאית של לאומי לישראל, בבעלות מלאה או לפחות 51%. בעלת הון עצמי, שמאזנה אינו תלוי בזה של חברת האם. היחידה מספקת שירותי בנקאות מלאים, כפופה לחוקים המקומיים של הארץ בה התאגדה ומפוקחת על ידי רשויות הפיקוח שם.

   

  יחידה בבעלות מלאה של לאומי לישראל הנסמכת על הון הקבוצה בארץ. היחידה כפופה לחוקי המקום בו רשומה, לחוקי המקום בו פועלת ולחוקי ישראל. 

   

  משרד המייצג את אינטרס הקבוצה בשווקים הבינלאומיים ומעודד מסחר בין ארצות שונות לישראל. לנציגות אין הון והיא אינה רשאית לבצע עסקים או לספק שירותים בנקאיים. הנציגות מפוקחת על ידי הרשויות המקומיות של המדינה בה היא נמצאת ועל ידי ישראל. 

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה
  • לאומי בעולם