DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

התאמת בנקים באמצעות מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת

להתקדם תוך כדי תנועה

 

קבל מדי חודש, בשידור ישיר, את "לאומי דאטה" - קובץ המכיל את כל התנועות שנעשו בחשבונך בחודש האחרון, לצורך ביצוע "התאמת בנקים" באמצעות מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת.

 

איך זה עובד?

  • קובץ התנועות בחשבונך ישודר אליך בכל תחילת חודש, לא יאוחר מה- 5 בחודש.
  • השידור ייעשה באמצעות שירות "בזק זהב".
  • הנתונים בקובץ יהיו זהים לנתונים המופיעים בדפי החשבון הנשלחים מטעם הבנק.
  • ניתן לקבל את הנתונים בשקלים ובמט"ח.

 

כדאי לדעת

  • להצטרפות לשירות יש לפנות לסניפך.
  • לקבלת נתונים עבור אותו חודש יש להצטרף לשירות עד שבוע ימים לפני סוף החודש.
  • השירות ניתן עבור תנועות בחשבון שהתבצעו במשך השנתיים האחרונות.

 

לקבלת מבנה הקובץ ופרטים נוספים, פנה למוקד בנקאות ישירה בטלפון 6799* או 03-9544799 (בחר באופציה 5).