In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ניהול שיקים

  צ'ק In

  Check In - קורא שיקים מגנטי

   

  עדיין מקליד ידנית את פרטי השיקים שהתקבלו במערכת הנהלת החשבונות? 

  העבר אותם ב-Check In, קורא השיקים המגנטי, ותחסוך זמן, כסף וטעויות הקלדה

   

  פרטי השיקים שיועברו במכשיר ייקלטו אוטומטית במערכת הנהלת החשבונות ובמקביל יופק קובץ נתונים להעברה לבנק בחיבור ישיר או על גבי מדיה דיגיטלית.

  בנוסף, תיהנה מהנחה בעמלת הפקדת שיקים דחויים, בהתאם לתעריפון העמלות.

   

  צ'ק Out

  Check Out - סיוע באיתור שיקים מזויפים

   

  נוהג לשלם לספקים ולעובדים באמצעות שיקים? 

  השתמש במערכת צ'ק out של לאומי המסייעת לך לוודא שהשיק ייפדה רק על-ידי מי שהתכוונת.

   

  מערכת Check Out היא פרי פיתוח ייחודי של לאומי המאפשרת לך לבצע בקרה על השיקים שנמשכו מחשבונך, ומסייעת במניעת אפשרות של זיוף ופירעון של שיקים גנובים.

   

  איך זה עובד?
  כלקוח לאומי המנוי על השירות, באפשרותך לשדר מדי יום, למחשב הבנק, את פרטי השיקים המשוכים על חשבונך. 

  המערכת תאמת את סכום השיק, כפי שנקלט בבנק, ואת תאריך הפירעון. 

  כל שיק שיוגש לפירעון ולא יופיע ברשימת השיקים ששודרה למחשב הבנק - יוחזר מסיבה: נתקבלה הוראת ביטול

   

  איך להשתמש במערכת?
  שדר את פרטי השיקים ישירות למחשבי הבנק באמצעות מערכת "גישה ישירה". 

  המערכת מספקת ערוץ ישיר ומאובטח למחשבי הבנק באמצעות מודם (ללא חיבור לרשת האינטרנט) או באמצעות מערכת ייחודית לשידור וקליטת קבצים (fast copy).

   

  ביטול צ'ק בצ'יק

  ביטול שיקים ישירות מחשבונך

   

  רוצה לבטל שיק בודד, מספר שיקים או אפילו פנקס שלם?
  אם אתה בעל הרשאה לביצוע פעולות באינטרנט, תוכל לבטל את השיקים בחשבונך והביטול ייכנס לתוקף באופן מיידי.

   

   

  לרשותך מספר אפשרויות:

  • ביטול שיקים עוקבים: ניתן לבטל עד 99 שיקים עוקבים ברצף, ללא אפשרות דילוג על שיק מסוים.
  • ביטול שיקים שאינם עוקבים: עד 4 שיקים לתאגידים ועד 3 שיקים לבעלי עסק קטן.
  • ביטול פנקס שיקים או חלק ממנו: ניתן לבטל פנקס שלם (25 שיקים) או חלק ממנו ללא אפשרות דילוג על שיק מסוים.

   

   

  ריכוז שיקים דחויים מחשבונך

  התאמת בנקים בהתאמה אישית: קבל תקליטור המכיל את כל התנועות בנושא השיקים הדחויים (ממ"ד) שהופקדו או נפרעו בחשבונך בחודש האחרון

   

  למי נתת את השיק? הקלק וצפה

  באמצעות צפייה בתצלומי השיקים באינטרנט תוכל לזהות בקלות ובמהירות את השיקים שנמשכו או הופקדו בחשבונך בחצי השנה האחרונה.