In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  העברת כספים לספקים ומשכורות

  העברות ותשלומים לספקים ולעובדים אפילו באותו יום!

   

  צריך להעביר תשלום לספקים ומשכורות לעובדים לחשבונות בלאומי או בבנקים אחרים?
  עשה זאת באמצעות האתר וחסוך זמן וכסף גם בהעברות לחשבונות אחרים

   

  באפליקציה תוכלו להעביר לרשימת מוטבים (ספקים או משכורות) בבת אחת מבלי לחזור על התהליך פעם אחר פעם.  

   

   

  העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים.

  העברה לחשבונות בבנקים אחרים תתבצע במהלך יום העסקים באמצעות מערכת התשלומים המתקדמת
  זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) או בסוף יום העסקים.

   

  למד על היתרונות בכל סוג של העברה:

   

    העברה לחשבון בבנק לאומי העברת זה"ב לחשבון בבנק אחר במהלך יום העסקים העברה לחשבון בבנק אחר בסוף יום העסקים
  הגדרת הרכב חתימות בעלי התפקיד בחברה  
  ניהול רשימת מוטבים
  טעינת קובץ הנתונים  
  העברת משכורות  
  קבלת הטבות באינטרנט * 73%-90% 30% 90%-94%

  * ההטבה מיועדת ללקוחות שאינם עסקים קטנים.

   

  כדאי לדעת

  • השימוש בשירות מותנה בקיום הרשאה להעברות לצד ג'.
  • ניתן לבצע העברות למספר מוטבים בו זמנית.
  • כל ההטבות הינן ביחס לגובה העמלה לביצוע אותה פעולה בסניף.
  • אין כפל מבצעים ו/או הנחות.

   

  זמן שווה זה"ב: העברות לבנקים אחרים תוך מספר דקות
  בהתאם להנחיות בנק ישראל, מפעיל לאומי את מערכת התשלומים המתקדמת זה"ב (זיכויים והעברות במהירות) המאפשרת להעביר כספים לחשבונות בבנקים אחרים בצורה נוחה, מהירה ובטוחה: כבר במהלך יום העסקים, לרוב תוך מספר דקות בלבד, יעבור הכסף לרשות מקבל התשלום לשימוש מיידי.

   

  ברר את מספר הזה"ב (IBAN)
  כדי לבצע העברת זה"ב, בסניף או בלאומי דיגיטל, עליך לקבל ממקבל התשלום את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. מספר הזה"ב הינו קוד בינלאומי המשמש לזיהוי הלקוח וכולל את הנתונים אודות הבנק, הסניף ומספר החשבון, ובלעדיו לא ניתן יהיה לבצע העברת זה"ב.
  המספר מופיע תחת מספר הלקוח בדפי החשבון המתקבלים מהבנק באמצעות "גלישה ישירה" ו"גישה ישירה"  בשאילתה יעודית בגלישה ישירה וכן בעמדות לאומי דיגיטל בסניפים.

   

  בצע העברת זה"ב
  את ההעברה ניתן לבצע בסניף, או באמצעות שירותי לאומי באינטרנט ("גלישה ישירה") ושירות "גישה ישירה".
  לאחר הכניסה לחשבון במערכת "גלישה ישירה" יש לבחור ב"העברות ותשלומים" > "העברות לחשבונות אחרים".

  בתחילת הפעולה תתבקש לבחור את סוג ההעברה:

  • "במהלך יום העסקים" להעברת זה"ב.
  • "בסוף יום העסקים" להעברה רגילה.

   

   

  כניסה לחשבונך