In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  חדר עסקות מט"ח ונגזרים

  חדר עסקות פועל בכל סוגי עסקות המט"ח והנגזרים- עסקות עתידיות, אופציות במט"ח ובשקלים, נגזרי ריבית, עסקות מדד וסחורות.


  לאומי הינו "עושה שוק" בכל המכשירים הנסחרים בחדר עסקות.


  חדר העסקות של לאומי מוביל את המערכת הבנקאית בחדשנות ובנתח שוק.

   

  הכרת צרכי הלקוח, מומחיות במגוון רחב של מכשירים פיננסיים, בשילוב טכנולוגיה מתקדמת, מאפשרים לסוחרי חדר עסקות מט"ח ונגזרים, מבית לאומי שוקי הון, ליצור פתרונות עסקיים המותאמים במיוחד עבורך.

   

  בנק לאומי רואה ערך גדול בהתנהלות פתוחה ושקופה כלפי לקוחותיו בנוגע לפעילות חדר העסקות, ובפרט בנוגע למסחר במט"ח. כחלק מהיערכותו המתקדמת של הבנק לאימוץ קוד ההתנהגות הגלובאלי במסחר במט"ח גיבשנו להורדת מסמך שקיפות חטיבת שוקי הון "מסמך שקיפות" המציג פרקטיקות בהם נוקט הבנק כעושה שוק (מרכזי) בתחום המט"ח.  זאת בדומה לפרסומים אחרים בעולם.

   

   

  להורדת מסמך שקיפות חטיבת שוקי הון להורדת מסמך השקיפות >>


   

  שירותים ומוצרים:

  • עסקות FX
  • עסקות אופציות
  • עסקות ריבית
  • עסקות מדד
  • פיקדונות ומוצרים מובנים
  • נגזרי OTC-equity
  • סחורות ומתכות
  • מערכת Trade On למסחר במט"ח

   

  לקישור לחדר עסקות אנא פנה לגורם העסקי או לסניף המטפל בחשבונך

   

   

  יתרונות:

  • צוות אישי המכיר את צרכיך ויכול לסייע לך בניתוח החשיפות ובהתאמת מוצרים (Tailor Made)
  • הסוחרים שלנו עומדים בקשר שוטף עם מנהל הלקוח שלך, להבטחת שירות אישי, יעיל ומהיר
  • מערכות מחשוב מתקדמות המאפשרות תמחור וניהול מוצרים מורכבים עבורך
  • מערכת Trade On למסחר במט"ח זמינה עברוך בכל מקום ובכל שעות המסחר העולמי
  • דסק ייעודי המתמחה בפיתוח ושיווק מוצרים חדשים בכל נכסי הבסיס המותאמים לצרכיך

   

  הבהרות:

  • תוכן זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד
  • המידע אינו מהווה המלצה כלשהי לביצוע עסקה באופציות, בחוזים עתידיים או בנכסים פיננסיים אחרים, ואין לראות בו תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקות כלשהן  
  • מובהר בזאת כי השקעה בנכסים פיננסיים, אופציות וחוזים עתידיים, מוגדרת כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לאופציות וחוזים עתידיים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות
  • לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג. המידע, לרבות שערי מטבע, שערי ריבית, מחירים ונתונים, מהווים אינדיקציה בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הבנק לביצוע עסקה ו/או לתנאי עסקה

   

  כניסה לחשבונך