DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 

ענף מימון בינלאומי אחראי על מימון עסקאות יצוא לטווח קצר, בינוני וארוך. סוגי העסקאות העיקריים הם אשראי קונים, ניכיון שטרות, ניכיון חשבוניות לסוגיו (חייבי חו"ל, חייבים מקומיים, חוב לספקים) ומימון יבוא מבוטח.

 

כיצואן, מוצרי המימון הבינלאומי יאפשרו לך לקבל את הכספים תמורת הסחורה או השירותים שסיפקת, בסמוך למועד האספקה, גם אם הענקת לקונה אשראי ספק או לחילופין, מימון לזמן ארוך.