In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תשלום מע"מ וחשבונות

  הנחיות והבהרות למשלמים באמצעות לאומי Pay

   

  באמצעות מערכת לאומי Pay תוכל לשלם לרשות המסים, לרשויות מקומיות ולרשויות ממשלתיות, 

  וכן לשלם חשבונות ולבצע העברות ישירות מחשבון הבנק שלך בלאומי.

   

  כדאי לדעת

  על פי פרסומי אתר רשות המיסים, ניתן לשלם סוגים מסוימים של תשלומי מס הכנסה ומע"מ מספר ימים לאחר 

  ה- 15 לחודש. מומלץ לוודא היטב מהו המועד הסופי לביצוע התשלום בכל חודש, לרבות שינוי אפשרי בו 

  עקב חגים, ימי שבתון וכיוצ"ב.

   

  מומלץ להקדים את ביצוע התשלום, במיוחד למשלמים בפעם הראשונה באמצעות לאומי Pay על מנת לאפשר תמיכה במועד, במידה ותתעורר בעיה כלשהי. לידיעתך, תשלום מאוחר עלול לגרור קנסות!

   

  עד איזה סכום ניתן לשלם?

  • תשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי מוגבלים לתקרה של 10 מיליון ש"ח*. 
  • שאר תשלומים לרשויות ממשלתיות מוגבלים לתקרה של 1 מיליון ש"ח.
  • תשלומים לרשויות מקומיות מוגבלים לתקרה של 10,000 ש"ח. 

   

  * במקרים מיוחדים ניתן לפנות לבנק בבקשה לאישור תשלומים בסכומים גבוהים יותר.

   

  לתשומת ליבך!

  • לאומי מאפשר למנויי "גלישה ישירה" לשלם חשבונות באמצעות האינטרנט. 
  • תשלומים לרשות המיסים מבוצעים בכפוף להנחיות הרשות. 
  • העברת כספים מהחשבון לרשויות מותנית בקיום יתרה מספקת בחשבון והינה בכפוף לכל מגבלה חוקית אחרת, לרבות צווי עיקול וכיו"ב.

   

  לשירותכם, מוקד תמיכה למשלמים באמצעות לאומי Pay 

  שעות פעילות המוקד ומספרי הטלפון ליצירת קשר

   

  כניסה לחשבונך