DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הנחיות והבהרות למשלמים באמצעות לאומי Pay

 

באמצעות מערכת לאומי Pay תוכל לשלם לרשות המסים, לרשויות מקומיות ולרשויות ממשלתיות, 

וכן לשלם חשבונות ולבצע העברות ישירות מחשבון הבנק שלך בלאומי.

 

כדאי לדעת

על פי פרסומי אתר רשות המיסים, ניתן לשלם סוגים מסוימים של תשלומי מס הכנסה ומע"מ מספר ימים לאחר 

ה- 15 לחודש. מומלץ לוודא היטב מהו המועד הסופי לביצוע התשלום בכל חודש, לרבות שינוי אפשרי בו 

עקב חגים, ימי שבתון וכיוצ"ב.

 

מומלץ להקדים את ביצוע התשלום, במיוחד למשלמים בפעם הראשונה באמצעות לאומי Pay על מנת לאפשר תמיכה במועד, במידה ותתעורר בעיה כלשהי. לידיעתך, תשלום מאוחר עלול לגרור קנסות!

 

עד איזה סכום ניתן לשלם?

  • תשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי מוגבלים לתקרה של 10 מיליון ש"ח*. 
  • שאר תשלומים לרשויות ממשלתיות מוגבלים לתקרה של 1 מיליון ש"ח.
  • תשלומים לרשויות מקומיות מוגבלים לתקרה של 10,000 ש"ח. 

 

* במקרים מיוחדים ניתן לפנות לבנק בבקשה לאישור תשלומים בסכומים גבוהים יותר.

 

לתשומת ליבך!

  • לאומי מאפשר למנויי "גלישה ישירה" לשלם חשבונות באמצעות האינטרנט. 
  • תשלומים לרשות המיסים מבוצעים בכפוף להנחיות הרשות. 
  • העברת כספים מהחשבון לרשויות מותנית בקיום יתרה מספקת בחשבון והינה בכפוף לכל מגבלה חוקית אחרת, לרבות צווי עיקול וכיו"ב.

 

לשירותכם, מוקד תמיכה למשלמים באמצעות לאומי Pay 

שעות פעילות המוקד ומספרי הטלפון ליצירת קשר