In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תשלום מע"מ וחשבונות

  תשלומים לרשויות ממשלתיות שניתן לבצע באתר לאומי

  סוגי התשלומים רשות ממשלתית
  עוזרות בית, גביה מלא שכירים, גביית חובות גמלה, תיק משק בית, פדיון המתנה, גביה לפנסיונרים, רכישת מכרזים, ועדות רפואיות ביטוח לאומי
  קנסות תעבורה, המרכז לגביית קנסות הנהלת בתי משפט
  אגרות, קנסות חברות ביטוח
  אגרות חוק חופש המידע
  מחצבות מינהל מקרקעי ישראל
  אגרות מיסי יבוא
  עצמאים וחברות, ניכויים, קנסות מינהליים, מיסוי מקרקעין, ניכוי מס במקור, יועצי מס מס הכנסה
  תשלומים באינטרנט מע"מ
  קנסות תעבורה, מכרזים משטרה
  הוצאה לאור משרד הביטחון
  ביקורת ותקנים, אגף הרוקחות משרד הבריאות
  אגרות משרד החוץ
  אגרות משרד החקלאות
  רשם חברות, רישום והסדר מקרקעין, שמאי מקרקעין, מ. רואי חשבון, אגף הפטנטים, אגרות רישום, אגרות תקופתיות, אגרת רישום טאבו משרד המשפטים
  רשם העמותות משרד הפנים
  רשיון רכב, רשיון נהיגה, רשיונות צמה משרד התחבורה
  אגרות משרד התיירות
  אגרות, קנס מנהלי משרד התמ"ת
  אגרות תדרים משרד התקשורת
  אגרות, בחינות, קנסות סוכני ביטוח
  אגרות רשות העתיקות
  אגרות, טפסים מקוונים רשות ני"ע
  אשקלון, רמת גן, באר שבע, ירושלים, נתניה, רחובות, תל אביב, אשדוד, חדרה, חיפה, עפולה שירות התעסוקה

  דיווח מע"מ שוטף ותשלום חובות

  רשות המיסים בישראל

  קנסות תעבורה

  הנהלת בתי משפט

  תשלום קנסות

  המרכז לגביית קנסות

  גביית קנסות

  המרכז לגביית קנסות

  מסי יבוא - אגף המכס

  רשות המיסים בישראל

  בלו דלק

  רשות המיסים בישראל

  דוחות תעבורה

  משטרת ישראל

  כתב ערובה

  משטרת ישראל

  טפסים מקוונים

  הרשות לניירות ערך

  חידוש רישיון רכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  חידוש רישיון נהיגה

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  אגרת רישיון צמה

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  אגרות

  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

  דמי חכירה

  מינהל מקרקעי ישראל

  שירות ירידים

  משרד התיירות

  אגרת רישיון אלחוט

  משרד התקשורת

  מס חברה לרשם החברות

  משרד המשפטים

  גביית שוברים

  משרד המשפטים

  מועצת רואי חשבון

  משרד המשפטים

  פטנטים PCT

  משרד המשפטים

  אגרת רשם פטנטים

  משרד המשפטים

  איתור חילוץ הטסה שונות

  משרד החוץ

  סוכני ביטוח - בחינות

  משרד האוצר

  חברות ביטוח - אגרות

  משרד האוצר

  חברות ביטוח - קנסות

  משרד האוצר

  סוכני ביטוח - אגרות

  משרד האוצר

  סוכני ביטוח - קנסות

  משרד האוצר

  אגף הרוקחות

  משרד הבריאות

  אגרות אגף הרוקחות

  משרד הבריאות

  מדור תשלומים אשקלון

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים רמת גן

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים באר שבע

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים ירושלים

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים נתניה

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים רחובות

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים תל אביב

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים אשדוד

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים חדרה

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים חיפה

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים עפולה

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מדור תשלומים פתח תקווה

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  מס הכנסה חובות ומקדמות

  רשות המיסים בישראל

  מס הכנסה - ניכויים

  רשות המיסים בישראל

  קנסות מנהליים

  רשות המיסים בישראל

  מס שבח רכישה ומכירה

  רשות המיסים בישראל

  ניכוי מס במקור

  רשות המיסים בישראל

  יועצי מס - גביית שוברים

  נציבות מס הכנסה

  שובר שנתי - רשם העמותות

  משרד המשפטים

  יחידת הסמך לעובדים זרים אגף מת"ש

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  אגרות אגודות שיתופיות

  משרד הכלכלה

  משק בית

  המוסד לביטוח לאומי

  תשלומי מבוטח שאינו שכיר

  המוסד לביטוח לאומי

  מעסיקים 102

  המוסד לביטוח לאומי

  ועדה רפואית

  המוסד לביטוח לאומי

  כרטיס חכם למייצגים

  המוסד לביטוח לאומי

  תשלום חוב מזונות

  המוסד לביטוח לאומי

  חנות ממשלתית ניסוי

  חנות ממשלתית

  תשלומי עירייה

  עיריית כפר סבא

  תשלומי עירייה

  מועצה מקומית זכרון יעקב

  תשלומי עירייה

  כפר סבא

  תשלומי עירייה

  עיריית רמת השרון

  תשלומי עירייה

  עיריית בית שמש

  פרחי פלורה פלפורה - ניסוי

  פרחי פלורה פלפורה

  איגרת רישום עובד זר

  משרד הפנים - רשות האוכלוסין

  אגרות שנתיות חברות ביטוח

  משרד האוצר

  מחצבות - תקבולים שונים

  מנהל מקרקעי ישראל - מחצבות