In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  תיווך בין קונים למוכרים

  קונים ניירות ערך? רוצים למכור? אנחנו נפגיש ביניכם

   

  חדר עסקאות ני"ע ישראליים מציע תיווך (ברוקראז') בין קונים למוכרים בפעילות בניירות ערך ישראליים, אופציות, אג"ח ממשלתי, מק"מ ואג"ח קונצרני. לסוחרי החדר ניסיון רב בשוק ההון והם מלווים מאגר רחב ומגוון של לקוחות מקומיים וזרים, המייצר מחזור גדול ורציף של ביקושים והיצעים. שירותי הברוקראז' מספקים מענה אפקטיבי במיוחד במקרים בהם לקוח מעוניין במכירת נייר ערך בהיקף גדול או בסחירות נמוכה.

   

  נקודת המפגש בין קונה למוכר בהיקף גדול

  לקוח מחזיק בנייר ערך של חברה ישראלית ומעוניין לבצע מכירה בהיקף משמעותי.

   

  הבעיה: מכירה בהיקף החורג באופן ניכר מהמחזור היומי שמרכז נייר הערך עלול להוביל לירידה חדה בערכו.

  הפתרון: אנשי חדר עסקאות ני"ע ישראליים של לאומי יאתרו קונה מתוך מאגר לקוחות קיים.

  היתרון: ביצוע עסקה ישירה בדיסקרטיות ללא השפעה מהותית על שווי הנייר בבורסה, ובמחיר הקרוב ביותר לשווי המניה הקיים בשוק.

   

  נקודת המפגש בין קונה למוכר בסחירות נמוכה
  לקוח מעוניין למכור או לקנות נייר ערך של חברה ישראלית בעלת סחירות נמוכה בבורסה.

   

  הבעיה: קושי לבצע את העסקה בבורסה לניירות ערך עקב מחזורים נמוכים בנייר..

  הפתרון: אנשי חדר עסקאות יאתרו מתוך מאגר לקוחות פעיל צד נגדי לעסקה.

  היתרון: העסקה בוצעה בהצלחה, במהירות ובמחיר הוגן לכל הצדדים.

  כניסה לחשבונך