האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

מוקד עסקים

רשימת פעולות אפשריות לביצוע באמצעות מוקד עסקים

 

 • חדש בלאומי: שירות טלפוני ללקוחות עסקיים
 • העמדת מסגרת אשראי זמנית
 • העמדת הלוואת דיגיטל
 • פירעון חלקי/מלא של הלוואת דיגיטל
 • זמנת פנקסי שיקים/הזמנה שיק במתנה
 • הזמנת פנקסי שיקים מסחריים - הזמנה שניה ומעלה
 • שינוי פרטים על גבי שיקים
 • ביטול/הפשרה של שיק אישי/מסחרי
 • צפייה בשיקים
 • העברה בין חשבונות הלקוח בתוך בנק לאומי
 • העברה לצד ג' בבנק לאומי או לבנק אחר
 • פתיחת/שינוי הוראת קבע להעברה
 • ביטול/ביטול זמני/הפשרה של הוראת קבע להעברה
 • ביטול/ביטול חד פעמי/הפשרת הרשאה לחיוב חשבון
 • חסימת כרטיס אשראי עקב אובדן / גניבה
 • הזמנת כרטיס אשראי חלופי
 • שחזור קוד סודי לכרטיס אשראי
 • החייאה שנייה לכרטיס אשראי שנשלח בדואר
 • שינוי אופן משלוח כרטיס אשראי
 • שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי
 • חסימת כרטיס אשראי שנשלח בדואר וטרם הגיע ללקוח / הזמנת כרטיס טרנספר
 • הפקדה/משיכה/ פיקדון חד פעמי
 • פתיחה/שינוי/ביטול/ביטול זמני/הפשרה/משיכה של פיקדון בתשלומים
 • הפקדה/משיכה של חסכון חד פעמי
 • פתיחת חסכון בתשלומים
 • פתיחה/שינוי/חסימה/חידוש/משיכה של חיסכון בתשלומים
 • המרת מט"י למט"ח
 • המרת מט"ח למט"י
 • המרת מט"ח למט"ח
 • הפקדה לפיקדון מט"ח
 • העברת מטבע חוץ לצד ג' בתוך בנק לאומי
 • העברת מטבע חוץ בין חשבונות הלקוח בתוך לאומי
 • שבירת פיקדון מטבע חוץ
 • איחוד פיקדונות
 • קנייה ומכירה של מניות
 • רכישה ני"ע מהנפקה
 • קנייה ומכירה של זכויות
 • קנייה ומכירה של קרן נאמנות
 • קנייה ומכירה של קרן סל
 • קנייה ומכירה של אג"ח
 • קנייה ומכירה של אג"ח להמרה
 • קנייה ומכירה של מק"מ
 • קנייה ומכירה של כתבי אופציות
 • קנייה ומכירה של תעודות סל
 • קנייה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף
 • פתיחת/ביטול/שינוי/ הו"ק לקניית קרן נאמנות
 • ביטול הוראת קנייה / מכירה
 • קנייה ומכירה של מניות
 • קנייה ומכירה של אופציות על מניות ואופציות על תעודות סל
 • קנייה ומכירה של אופציות על מדדים
 • קנייה ומכירה של תעודות סל