In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תשלומים והעברות

  עולם התשלומים וההעברות בדיגיטל מאפשר לך לבצע פעולות עסקיות בכל זמן ומכל מקום: תשלום לספקים, תשלום משכורות ועוד. ההעברה יכולה להתבצע באופנים שונים: על-ידי העברה בודדת, רשימה או קובץ מהנהלת החשבונות. בנוסף, תוכל לחסוך עד 94% מעמלת ההעברה.

   

  העברת זה"ב - זיכוי העברות יומיות בזמן אמת לאומי  PAY
  • מערכת זה"ב הינה מערכת מתקדמת, יעילה ואמינה, המאפשרת העברת כספים במהירות לחשבונות בבנקים אחרים
  • ביצוע תשלומים לרשויות ממשלתיות, תשלומי מס (למשל: תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ומע”מ), רשויות מקומיות, חשבונות חשמל ובזק. השירות מאפשר לך תשלום ישיר ומאובטח מחשבון הלקוח לרשות, ללא צורך להזין מספר כרטיס אשראי או למסור את פרטי החשבון
  • ביצוע ההעברה והזיכוי נעשה במהלך יום העסקים, לרוב תוך מספר דקות בלבד, ומשתקף בחשבון המעביר והמוטב
  • התשלום באינטרנט מאפשר לדחות במספר ימים את תשלומי המע"מ ומס הכנסה (בכפוף להנחיית רשות המיסים)
  למידע נוסף>> למידע נוסף>>

   

  כניסה לחשבונך