DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

השירות מאפשר:

  • צפייה בסטטוס של הוראות תשלום ובקשות לפתיחת אשראים דוקומנטריים וערבויות מט"ח. במסך "חיפוש הוראות" ניתן לאתר בין היתר:
    • הוראות שהטיפול בהן הסתיים
    • הוראות שממתינות לטיפול הבנק
    • הוראות שבטיפול הבנק
  • ניהול חתימות על הוראות תשלום סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים במסך "ריכוז הוראות"