In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  דוקומנטים לגביה

  רוצה להבטיח שהלקוח שלך בחו"ל לא יקבל את הדוקומנטים לפני שהוא שילם?
  שיטת Documentary Collection (גוביינא) תבטיח לך שהיבואן יקבל מהבנק שלו את הדוקומנטים (מסמכים) לשחרור הסחורה רק תמורת תשלום במזומן או התחייבות לתשלום עתידי.

   

  שיטת תשלום דוקומנטים לגבייה התפתחה בעקבות רצון הצדדים הסוחרים לצמצם את סיכוני החשיפה ביניהם. הפתרון: שיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית, המשמשת כגורם מתווך ונאמן על שני הצדדים, שמבטיח את מסירת הדוקומנטים רק כנגד תשלום או מסמך המבטא התחייבות לתשלום.

   

  מעורבות הבנק מסייעת לשמור על העיקרון החשוב שבכל נקודת זמן, לא ליבואן ולא ליצואן, יש שליטה גם על הכסף וגם על הסחורה, ובכך נמנעת החשיפה של כל צד כלפי הצד השני.

   

  היצואן סומך על הבנק בארץ היבואן, שיפעל עבורו בנאמנות ולא ימסור את הדוקומנטים ליבואן עד למילוי תנאי הגבייה במלואם.

   

  height= עקרונות הדוקומנטים לגבייה:

  • נאמנות הבנק של היבואן ליצואן.
  • הפרדת חזקות - דוקומנטים ותמורה כספית לא ביד אחת. 

   

  height= העבר הוראות ביצוע בלי לקום מהכיסא
  השתמש בערוצים הישירים - מערכות "גישה ישירה" ו"גלישה ישירה" – כדי להעביר לבנק הוראות לביצוע תשלום בקלות, במהירות ובנוחות.

   

  height= עומד לפני חתימת חוזה? מתלבט מהי שיטת התשלום הטובה לך ביותר?
  לקבלת מידע בנושא שיטות תשלום בסחר בינלאומי ענף סחר בינלאומי מורכב לרשותך בטלפון 076-8858099

   

   

  ערוצים ישירים בסחר בינלאומי

  עם הטכנולוגיה החדשנית של לאומי עומדים לרשותך מגוון ערוצים ישירים לביצוע פעולות ולקבלת מידע עדכני בסחר בינלאומי בכל שעה ומכל מקום.

   

  ניכיון חייבי חו"ל

  רוצה לקבל כבר עכשיו את הכסף שחייב לך הקונה בחו"ל? לאומי ישלם לך את החוב כנגד חשבונית. 

  איך זה עובד?

   
  יבואן
  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה