DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

יש לך לקוח בחו"ל שלא ניתן להעריך את איתנותו הפיננסית? לאומי יוכל להעמיד אשראי לבנק מקומי באותה מדינה, שבתורו יוכל להעמיד את ההלוואה ללקוח שלך.

 אשראי בין-בנקאי נגזר מ"אשראי קונים" ומשתמשים בו כאשר לאומי ו/או חברת הביטוח אינם יכולים להעריך את הסיכון של הקונים, דוגמת קליניקות רפואיות, מפעל מקומי וכו'.

 

במקרים אלה, לאומי פונה לבנק מקומי בארצו של הקונה (שיכול להעריך את סיכון הקונה ולקבל ממנו בטחונות) ומעמיד לו את המימון. בהמשך, הבנק המקומי הוא זה שייתן בפועל את ההלוואה לקונה.

 

הפניה לבנק המקומי נעשית לאחר שלאומי ו/או חברת הביטוח מעריכים את הסיכון של הבנק המקומי.

 

הסכמי מסגרת עם בנקים בחו"ל

הסכם מסגרת שנחתם עם בנק בחו"ל מגדיר את התנאים הכלליים של מבנה המימון. לגבי כל עסקה נחתם הסכם הלוואה ספציפי מקוצר שכולל אך ורק את תנאי העסקה הספציפיים, וכפוף לתנאיו הכלליים של הסכם המסגרת.
כיום יש ללאומי הסכמי מסגרת בין היתר עם בנקים בסין, רוסיה, קזחסטן וויטנאם.

 

בדומה ל"אשראי קונים", לאומי מבטח את מתן המימון בחברת ביטוח.
כל הסכמי המסגרת מבוטחים ע"י החברה הממשלתית "אשרא" - החברה הישראלית לביטוח סיכוי סחר חוץ בע"מ.

 

לגבי החלק שאינו מבוטח קיימות שתי אפשרויות:

  • קבלת שיפוי מהיצואן למקרה של אי תשלום ע"י הלווה.
  • לקיחת החשיפה לאי תשלום של הלווה ע"י לאומי

 

הבחירה בין שתי האפשרויות תושפע, בין היתר, מטיב הבנק הלווה, מדינת הבנק הלווה, מסכום המימון ומתקופת המימון.

 

*כפוף לתנאי השירות. השירותים יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו.

*אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל