In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  אשראי בין-בנקאי

  יש לך לקוח בחו"ל שלא ניתן להעריך את איתנותו הפיננסית? לאומי יעמיד אשראי לבנק מקומי באותה מדינה, שבתורו יעמיד את ההלוואה ללקוח שלך.

   

  אשראי בין-בנקאי נגזר מ"אשראי קונים" ומשתמשים בו כאשר לאומי ו/או חברת הביטוח אינם יכולים להעריך את הסיכון של הקונים, דוגמת קליניקות רפואיות, מפעל מקומי וכו'.

   

  במקרים אלה, לאומי פונה לבנק מקומי בארצו של הקונה (שיכול להעריך את סיכון הקונה ולקבל ממנו בטחונות) ומעמיד לו את המימון. בהמשך, הבנק המקומי הוא זה שייתן בפועל את ההלוואה לקונה.

   

  הפניה לבנק המקומי נעשית לאחר שלאומי ו/או חברת הביטוח מעריכים את הסיכון של הבנק המקומי.

   

  הסכמי מסגרת עם בנקים בחו"ל

  הסכם מסגרת שנחתם עם בנק בחו"ל מגדיר את התנאים הכלליים של מבנה המימון. לגבי כל עסקה נחתם הסכם הלוואה ספציפי מקוצר שכולל אך ורק את תנאי העסקה הספציפיים, וכפוף תחת תנאיו הכלליים של הסכם המסגרת.
  כיום יש ללאומי הסכמי מסגרת עם בנקים בסין, רוסיה, קזחסטן וויטנאם.

   

  בדומה ל"אשראי קונים", לאומי מבטח את מתן המימון בחברת ביטוח.
  כל הסכמי המסגרת מבוטחים ע"י החברה הממשלתית "אשרא" - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ.

   

  לגבי החלק שאינו מבוטח קיימות שתי אפשרויות:

  • קבלת החזר מהיצואן במקרה של אי תשלום ע"י הקונה.
  • לקיחת החשיפה ע"י לאומי על עצמו.

  הבחירה בין שתי האפשרויות מושפעת מטיב הבנק הלווה ומדינת הבנק הלווה, מסכום המימון ומתקופת המימון.