DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

קיבלת מהקונה אשראי דוקומנטרי בתשלום דחוי?
לאומי ישלם לך את תמורתו כבר עכשיו.

 

לעיתים מקבל היצואן אשראי דוקומנטרי מהקונה. הא"ד נפתח ע"י בנק בארץ הקונה, ולאומי הוא הבנק המודיע את הא"ד ליצוא.

 

איך זה עובד?
כאשר היצואן מציג דוקומנטים באשראי דוקומנטרי, ולאחר קבלת אקצפט על-ידי הבנק הפותח, לאומי משלם ליצואן את תמורת הדוקומנטים.

 

הביטוח של לאומי
כאשר הבנק הפותח הוא בנק ממשלתי במדינה מתפתחת, לאומי מבוטח בביטוח לכיסוי סיכונים פוליטיים.

כאשר הבנק הפותח הוא בנק שאינו ממשלתי, מתווסף לביטוח הסיכונים הפוליטיים גם ביטוח סיכונים מסחריים.

 

הביטוח מתקבל מ"אשרא", החברה הישראלית לביטוח יצוא בע''מ (חברה בבעלות ממשלת ישראל), או מחברות ביטוח זרות.

מאחר שחברת הביטוח אינה מבטחת 100% מהעסקה, ללאומי שמורה הזכות לקבל החזר מהיצואן לגבי החלק שאינו מכוסה בביטוח או לשאת בעצמו את הסיכון.
ההחלטה מושפעת מטיב הבנק ומדינתו. לעתים מנכה לאומי רק את החלק המבוטח.