האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

שיעורי המס על רווחים בפקדונות מט"ח

סוג החשבון / הלקוח שיעור המס נתונים נוספים
פמ"ח תושב ישראל יחיד 25% אין
פמ"ח תושב ישראל תאגיד 23% החל משנת 2018 עפ"י מועד תשלום הרווח
פמ"ח פיצויים פטור כל עוד מקבל הפיצויים או בן/בת זוגו בחיים. אחרת- כמו תושב ישראל יחיד
פמ"ח עולה חדש / תושב ארעי פטור ל-20 שנה
מתאריך העלייה ארצה
1.בתנאי שהפקדון מופקד לתקופה של 3 חודשים ומעלה.
2. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני העלייה
3. כפוף להצהרה
פמ"ח תושב חוזר פטור ל-5 שנים
מתאריך הכניסה ארצה
1. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני שחזר לישראל.
2. כפוף להצהרה
פת"ח תושב חוץ פטור 1. כפוף להצהרה
2. בהצהרה מפורטים כמה סייגים

 

 

הבהרות

  • שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית.  
  • כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל.
  • חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים.
  • הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
  • קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.