In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  04.12.2019

  04.12.2019

   

  שע"ח שקל/דולר ככלי מרכזי במדיניות המוניטרית

   
  באחד עשר החודשים הראשונים של השנה יוסף (התחזק) השקל כנגד הדולר בשיעור של כ-7.3%. כזכור, ההחלטה האחרונה של הוועדה המוניטארית, להותיר את הריבית ללא שינוי, נסמכה בין היתר, על המשך הייסוף בשקל, כגורם אשר מעכב את חזרת האינפלציה לסביבת מרכז תחום יעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%) שבנק ישראל מכוון אליו.


  על רק זה, צוין בהודעת הוועדה, כי היא נוקטת בצעדים נוספים בכדי להרחיב את המדיניות המוניטארית. חבר הוועדה המוניטרית והממונה על חטיבת השווקים מר אנדרו אביר התראיין לאחרונה ל"רויטרס" והרחיב בנושא זה. לדבריו, בעת הנוכחית התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח היא הכלי המתאים ביותר לצורך הרחבה מוניטרית בהשוואה להורדות ריבית או שימוש בכלים אחרים.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • האם פחת הסיכוי להורדת ריבית "רשמית"?
  • היקף התיירים הנכנסים מפגין עוצמה, קצב הצמיחה התמתן מעט בחודשים האחרונים אך גבוה באופן יחסי

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>


   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה