In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  • הפעילות הכלכלית צמחה ברביע השלישי של 2023 בשיעור גבוה מהצפוי, אך הקצב צפוי להאט ברביע האחרון של השנה. ההתרופפות ההדרגתית בשוק העבודה צפויה להימשך בחודשים הקרובים.
  • מחירי הדיור הוסיפו לעלות בחודש אוגוסט, אך העלייה במחירי הדירות עשויה להתמתן בחודשים הקרובים על רקע עליית ריבית המשכנתאות.
  • חברת הדירוג Moody's הפחיתה את אופק דירוג האשראי של ארה"ב בראשית חודש נובמבר 2023 מ"יציב" ל"שלילי", בעוד הדירוג עצמו נותר ברמה המקסימלית של Aaa.
  • בהחלטת הריבית של חודש נובמבר, ה-Fed הותיר את הריבית בטווח של 5.25-5.50%. להערכתנו, ככל שלא יהיו הפתעות כלפי מעלה בצמיחה ובאינפלציה, נראה שלא תהיה העלאת ריבית נוספת. ה-Fed עשוי להתחיל להוריד את הריבית באמצע השנה הבאה. נרשמה הקלה מסוימת בתנאי האשראי, אם כי, הם נותרו הדוקים יחסית. הקצב השנתי של האינפלציה הכוללת ואינפלציית הליבה ירד בחודש אוקטובר.
  • לאחר מגמת עלייה מתמשכת, התשואות על אגרות החוב הממשלתיות הארוכות ירדו לאחרונה.
  • התוצר של גוש האירו התכווץ ברביע השלישי של 2023, והוא צפוי להתכווץ גם ברביע הרביעי, בין היתר, עקב חולשת הפעילות התעשייתית בגרמניה.
  • ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו מחודש אוקטובר. האינפלציה (בקצב שנתי) בגוש האירו ירדה באוקטובר, אך היא לא צפויה להמשיך לרדת בקצב מהיר.
  • הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 5.25%, בחודש נובמבר. הבנק המרכזי של קוריאה BOK)) הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.5%, בישיבה מחודש אוקטובר. 
  • נראה שהתגובה המתונה יחסית של שוק הנפט למלחמת "חרבות ברזל" משקפת פרמיית סיכון נמוכה להתפתחויות במזרח התיכון. להערכת הבנק העולמי, התחזית למחירי הסחורות תשתנה במהירות אם המלחמה תחריף ותעבור לזירות נוספות.
  • מחירי הגז הטבעי באירופה ירדו במידה ניכרת מהשיאים של שנת 2022 והאפשרות למשבר אנרגיה נוסף בחורף הנוכחי נראית נמוכה. עם זאת, המחירים עדיין גבוהים בהרבה ממה שהיו לפני הקורונה וגבוהים בהרבה מאשר בארה"ב.
  • גורמים מצרים אישרו כי יבוא הגז מישראל הצטמצם לאפס באופן זמני, מה שפגע במאמצים של מצרים להניע מחדש את יצוא ה-LNG ופגע גם בזמינות הגז למשקי המצרי המקומי

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

   

  להתקנת התוכנה >>

   

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה