In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם

  סקירה תקופתית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

  פברואר 2022

  על אינפלציה, גיאו-פוליטיקה, שוק ההון ותיקי ההשקעות – מה עכשיו?

   

  שנת 2022 החלה עם סנטימנט שלילי בשווקים ההון, כאשר מרבית אפיקי ההשקעה רשמו ירידות שערים חדות יחסית, תוך עליה ניכרת בתנודתיות.

   

  האיום העיקרי שמרכז את מירב תשומת הלב בשיח הכלכלי, הוא העלייה החדה בסביבת האינפלציה, אותה עורר אפקט הדומינו של משבר הקורונה. התגברות האינפלציה נרשמת על רקע התעוררות הביקושים עם יציאת כלכלות העולם מהמשבר, במקביל לשיבושים מתמשכים בשרשראות האספקה, שהביאו לגל של התייקרויות במחירי הדלק, הסחורות, השינוע, הרכבים וכדומה.

   

  על רקע הלחצים האינפלציוניים, נאלצים כעת הבנקים המרכזיים, ובראשם הבנק הפדרלי של ארה"ב, להקדים ולהאיץ את העלאות הריבית המוניטארית. החשש של המשקיעים הוא שמהלך חד ומהיר של העלאות ריבית יביא להאטה בקצב צמיחת הכלכלות, ולכן גם יפגע בשוקי המניות. בתוך כך, עיקר החולשה שנרשמה מתחילת השנה הייתה במניות חברות ה"צמיחה" הנסחרות ברמות תמחור גבוהות, ובסקטורים נוספים הרגישים לעליית ריבית. הצפי להקדמת והאצת תוואי העלאות הריבית, הביא להפסדי הון גם בשוק אגרות החוב.

   

  מימד נוסף שמוסיף לאחרונה אי וודאות לשווקים, הוא ההסלמה בזירה הגיאו-פוליטית העולמית. רוחות המלחמה המנשבות מגבול רוסיה-אוקראינה, שמביאות לעליה במתיחות בין רוסיה לארה"ב ושאר חברות נאט"ו, משפיעות על השווקים הפיננסים ובפרט על מחירי האנרגיה וסחורות נוספות, שרוסיה ואוקראינה משמשות שחקניות מרכזיות בייצורן ואספקתן. אין ספק כי הסלמה זו, בוודאי ככל ותגיע לכדי פעולה צבאית וסנקציות כלכליות, עשויה לשמש רוח נגדית לשווקים, אם כי ההיסטוריה מלמדת שלאירועים גיאו- פוליטיים השפעה מוגבלת וזמנית בלבד על השווקים, וכן שבטווח הארוך אלו מושפעים בעיקר מהתנאים המאקרו כלכליים ומביצועי הפירמות.

   

  כך או אחרת, לנוכח האתגרים הרבים שנכונו לכלכלה העולמית, ובפרט על רקע האינפלציה הגבוהה, תחילת מחזור העלאות ריבית והסיכונים הגיאו-פוליטיים – רמת הסיכון הגלומה בשוקי ההון אינה נמוכה. מצב עניינים זה, מזכיר לנו את החשיבות שבבחינת תיק ההשקעות (מבנה התיק, רמת הסיכון הגלומה בו, פיזור ההשקעות ובחירת ההשקעות הספציפיות), מתוך ניסיון לייצר התאמה אופטימלית בין תיק ההשקעות לצרכי והעדפות המשקיע/ה, ומתוך מחשבה על הכדאיות העתידית בהשקעה, להבדיל מהסתמכות על ביצועי עבר.

   

  בנק לאומי רואה בשירות הייעוץ ככזה המשיא ערך חשוב ללקוחותיו. לפיכך, יועצי ההשקעות של בנק לאומי עומדים לרשותכם. גם בעתיד, אנו נדאג להמשיך ולספק לכם את כל התמיכה הנדרשת בבניית תיקי השקעות המותאמים לכם, ובמתן כלל האינפורמציה הנדרשת לצורך קבלת החלטות מיטבית. לנוכח המומחיות הנדרשת בניווט במים הסוערים של השווקים, אני ממליץ בחום להמשיך ולהיעזר בשירות ייעוץ ההשקעות בלאומי.

   

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה