DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הדסק הכלכלי של לאומי מחזיק אותך בתמונה עם סקירות כלכליות מהארץ ומהעולם

 

מקרו בישראל - סקירת מקרו שבועית 
סיכום וניתוח ההתפתחויות המקרו-כלכליות העיקריות שהתרחשו במהלך השבוע החולף בישראל.

מאת איל רז ויניב בר, אגף הכלכלה של לאומי.

 

סקירה שבועית של שוק ההון

ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ותחזיות לעתיד, מאת ענף מחקר שוק ההון. 

 

סקירה שבועית של השווקים הבינלאומיים

סקירה שבועית של: שווקי איגרות החוב הממשלתיות, מטבעות, סחורות ומניות בעולם.

מאת ענף מחקר שוק ההון במערך הייעוץ בהשקעות.

 

מבט לאומי - התפתחויות כלכליות שוטפות בארץ ובעולם

סקירה רבעונית של ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, מאת ד"ר גיל מיכאל בפמן, כלכלן ראשי וראש אגף הכלכלה, איל רז, שגיב מלכי, מקסים פריאמפולסקי, יניב בר, דלית בן-צור ואריה טל מהמחלקה הכלכלית בחטיבה הפיננסית.

 

סקירות ענפיות

ניתוח מקרו-כלכלי ופיננסי של הענפים המרכזיים במשק הישראלי. מאת דלית בן-צור, שגיב מלכי ומקסים פריאמפולסקי.