In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם

  סקירה תקופתית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

  מאי 2020

  על הקורונה, שוק ההון ותיקי ההשקעות – מה עכשיו?

   

  כמעט בלתי אפשרי לתמצת בצורה אפקטיבית את אירועי החודשים האחרונים בעולם. מה שהתחיל כמגפה שנראה היה שתישאר בתחומי סין הרחוקה, שטף במהרה את העולם כולו והותיר שובל של הרס אחריו. אמנם, עדיין רב הנסתר על הגלוי בנוגע למה שצופן לנו הנגיף בעתיד, אך כרגע נראה כי בחלקים מהעולם ההתפשטות נמצאת בשליטה, כבלי הפחד מתחילים להיפרם, ומדינות מגששות דרכן לסוג חדש של שיגרה. אנו תקווה שנקודת הזמן הנוכחית תהפוך בדיעבד ל"תחילתו של הקץ" עבור הנגיף, אך ברור הוא כי מבחינת הכלכלה הגלובלית סיפור הקורונה רחוק מאוד מסיום.


  נראה כי כשם שהנגיף תקף במהירות ובכל מקום, כך גם התנהלות שוקי ההון עד עתה הייתה מהירה, רחבה ועוצמתית. למשל, ירידות השערים שנרשמו במדדי המניות המרכזיים בעולם, וגם בישראל, היו עזות והגיעו לכדי 30-40 אחוזים בנקודת השפל, שנרשמה סביב מחצית חודש מרץ. מנקודה זו ואילך נרשם שינוי חד במגמה הכללית, ומדדים רבים טיפסו בחזרה מחצית מהדרך ואף יותר מכך. שינוי מגמה זה משתקף, בין היתר, בנתוני הצבירה של קרנות הנאמנות בשוק המקומי. כך, בעוד במהלך חודש מרץ נרשמו פדיונות בקרנות המקומיות בהיקף מצטבר של מעל 40 מיליארד ₪, במהלך חודש אפריל נרשם בשוק גיוס נטו של קרוב ל- 4 מיליארד ₪.


  לנוכח האתגרים הרבים שעוד נכונו במאבק בהשלכות המגיפה, החל מהרמה הפרסונלית, עבור ברמת העסקים והחברות, וכלה ברמת המדינות – רמת הסיכון הגלומה בשוקי ההון עודנה גבוהה. אמנם אלו קיבלו בשבועות האחרונים תמיכה מהאופטימיות המלווה את השחרור ההדרגתי בסגרים שהוטלו על אזרחים ברחבי העולם. אך השלכות עצירת הכלכלות על החברות טרם התבררו במלואן, וכדור השלג בדמות הקפיצה בשיעורי האבטלה הגלובליים - רחוק מנקודת עצירה.
  מצב עניינים זה מזכיר לנו את החשיבות שבבחינת תיק ההשקעות (מבנה התיק, רמת הסיכון הגלומה בו, פיזור ההשקעות ובחירת ההשקעות הספציפיות), מתוך ניסיון לייצר התאמה אופטימלית לצרכי והעדפות המשקיע/ה, ומתוך מחשבה על הכדאיות העתידית בהשקעה, להבדיל מהסתמכות על ביצועי עבר.  


  בנק לאומי רואה בשירות הייעוץ ככזה המשיא ערך חשוב ללקוחותיו. לפיכך, ועל אף צמצום היקף העבודה במשק הישראלי בתקופה האחרונה, יועצי ההשקעות של בנק לאומי עמדו לרשותכם במתכונת עבודה מלאה לכל אורכה. גם בעתיד, אנו נדאג להמשיך ולספק לכם את כל התמיכה הנדרשת בבניית תיקי השקעות המותאמים לכם, ובמתן כלל האינפורמציה הנדרשת לצורך קבלת החלטות מיטבית. לנוכח המומחיות הנדרשת בניווט במים הסוערים של השווקים, אני ממליץ בחום להמשיך ולהיעזר בשירות ייעוץ ההשקעות בלאומי.

   

   

  כניסה לחשבונך